بسته بندی و باربری اثاثیه منزل و ادارات در تهران با پرسنلی کار آزموده در امر باربری و اتوبار حمل و نقل کالا